Praktyczne aspekty zapobiegania handlowi ludźmi i zjawiskom z nim powiązanym

W drugiej połowie września 2021 r. w Poroninie, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zorganizowało seminarium szkoleniowe z zakresu metodyki prowadzenia zajęć o handlu ludźmi dla funkcjonariuszy prewencji prowadzących spotkania z młodzieżą, pn. „Praktyczne aspekty zapobiegania handlowi ludźmi i zjawiskom z nim powiązanym”.

Szkołę Policji w Pile reprezentował st. asp. Robert Matuszewski – instruktor Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

W trakcie seminarium zostały omówione aspekty mające na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej specyfiki handlu ludźmi oraz zjawisk z nim powiązanych. Zaprezentowano tendencje oraz skalę tego rodzaju przestępczości w Polsce i na świecie. Przedstawiono metody werbunku, wskaźniki handlu ludźmi oraz cechy charakteryzujące ofiarę tego przestępstwa i przysługujące jej prawa. Podczas przeprowadzonych warsztatów wymieniono doświadczenia dotyczące realizowanych oraz planowanych przedsięwzięć profilaktycznych w omawianym obszarze.

 

ZPiK/K. Sawicki