Zakończenie projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”

W dniach 22-23 września 2021 r. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja zamykająca projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, której organizatorem była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Szkołę Policji w Pile reprezentowała nadkom. Hanna Bigielmajer – starszy wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia i podkom. Ilona Jańczak – wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

Konferencja była poświęcona prezentacji 5-letnich działań i osiągniętych efektów ww. projektu, którego głównym założeniem jest informowanie i edukowanie o prawnej ochronie przyrody grup docelowych - organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także ogółu społeczeństwa.

Do udziału w konferencji zostały zaproszone instytucje wspierające projekt, tj. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komenda Główna Policji, Prokuratura Krajowa, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Straż Miejska m. st. Warszawy, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz parki narodowe.

Na ręce funkcjonariuszek Szkoły Policji w Pile p. Marek Kajs - Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wręczył podziękowanie za owocną współpracę przy realizacji projektu. Szkoła Policji w Pile od początku realizacji projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, czynnie uczestniczyła w szkoleniach. Wykładowcy naszej szkoły, a wśród nich kom. dr Paweł Leśniewski, nadkom. Hanna Bigielmajer, podkom. Ilona Jańczak, asp. Magdalena Pałys, asp. szt. Małgorzata Krzyżan oraz asp. szt. Artur Pinkowski, w ramach wspomnianego projektu, szkolili sędziów, prokuratorów, a także funkcjonariuszy Policji w kilku edycjach spotkań projektowych.

W drugim dniu przedsięwzięcia jego uczestnicy wzięli udział w wizycie terenowej w Kampinoskim Parku Narodowym, podczas której przedstawione zostały problematyczne zagadnienia związane z egzekwowaniem przepisów o ochronie przyrody. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i identyfikacji najlepszych praktyk związanych z realizacją projektu.

 

WOSiD/H. Bigielmajer