Nowe publikacje dotyczące oszustw i redagowania zarzutów

Od niedawna słuchacze Szkoły Policji w Pile przygotowując się do zajęć, mogą skorzystać z publikacji pt. „Oszustwa w ujęciu karnomaterialnym”.

Jej autorkami są policjantki z Zakładu Prawa i Kryminalistyki – podkom. Ilona Jańczak i podkom. Monika Nowakowska (obecnie KWP w Gorzowie Wielkopolskim).

Celem przyświecającym autorkom publikacji było zapoznanie policjantów z ustawowymi znamionami przestępstw: oszustwa klasycznego (art. 286 kk.), oszustwa kapitałowego (art. 297 kk.) oraz oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 kk.). Do każdego z przedmiotowych przepisów zostały omówione pojęcia niezbędne dla właściwej interpretacji przepisu, jak również możliwe kumulatywne zbiegi przepisów.

Publikacja, która uzyskała pozytywną opinię Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, skierowana jest do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz do funkcjonariuszy kursów specjalistycznych wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze.

Kolejną publikacją, po którą mogą sięgnąć słuchacze są „Przykłady zarzutów do wybranych kategorii przestępstw” autorstwa podkom. Agnieszki Kuszyk i st. asp. Moniki Tuczyńskiej z Zakładu Prawa i Kryminalistyki. Publikacja ta ma formułę poradnika dla policjantów kursów specjalistycznych, np. wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze, operacyjno-rozpoznawcze, specjalisty - technika kryminalistyki, jak również kursów podstawowych.

Autorki opisały instytucję przedstawienia zarzutów w procesie karnym oraz zasady redagowania zarzutów. Ponadto przedstawiły propozycje redagowania zarzutów o wybrane przestępstwa kodeksowe, jak również z ustaw karnych szczególnych. Omówienie przestępstw podzielone zostało na rozdziały, zgodnie z kolejnością artykułów kodeksu karnego. W przykładowych wzorach zarzutów opisane zostały także czyny, dla których właściwą formą prowadzenia postępowania przygotowawczego jest śledztwo. W opracowaniu zamieszczono liczne przypisy odnoszące się do orzecznictwa lub źródeł literatury.

Wersje elektroniczne ww. publikacji dostępne są w zakładce E-biblioteka.

 

WP/W. Hałuja

Powrót na górę strony