Dowiedz się, co zrobić, jeżeli znalazłeś się w sytuacji korupcyjnej!

Korupcja jest zjawiskiem dotyczącym nie tylko sfer samorządowych czy wielkiego biznesu – stykamy się z nią na co dzień. Powszechnie mówimy, że to łapówkarstwo, czyli przekupstwo. W rzeczywistości jest to bardziej złożony proceder.

Korupcja ma miejsce wówczas, gdy ktoś chce osiągnąć dla siebie jakiś cel i obiecuje, proponuje lub wręcza korzyść majątkową, osobistą lub inną, osobie, która piastuje funkcje publiczne lub gospodarcze po to, by cel ten uzyskać. Nie jest ważne, czy proceder odbywa się osobiście, czy z pomocą pośredników.

Korupcja jest zjawiskiem negatywnym nie tylko etycznie, ma także negatywne skutki ekonomiczne dla państwa. Ogranicza inwestycje, hamuje rozwój, skutkuje podejmowaniem złych decyzji gospodarczych. Na korupcji tracimy więc wszyscy.

Przeciwdziałanie korupcji jest priorytetowym zadaniem rządu, a każdy obywatel ma prawo, aby jego sprawy były załatwiane bez dodatkowego płacenia, zgodnie z przepisami.

Co zrobić w przypadku korupcji? Oto kilka wskazówek:

  • Upewnij się, że naprawdę ktoś skłania cię do korupcji; jeżeli tak jest – powiedz NIE! Nie jesteś bezbronny;
  • Działaj! Dokumentuj wszystkie swoje kontakty z osobą, która nakłania cię do korupcji; pisz pisma, a nie rozmawiaj przez telefon lub osobiście; proś o poświadczenie każdej korespondencji;
  • Postaraj się znaleźć sprzymierzeńców; spróbuj zaangażować w sprawę jak najwięcej osób; zainteresuj sprawą lokalne media oraz zwróć się do organizacji pozarządowych z prośbą
    o pomoc;
  • Powiadom przełożonego osoby, o której wiesz, że jest skorumpowana;
  • Sprawdź czy ludzie wykonujący taką samą profesję jak osoba, która skłania cię do korupcji, są zrzeszeni w samorządzie zawodowym – powiadom ich grono;
  • Skontaktuj się z policją, prokuraturą lub Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.
  • Jeżeli jesteś funkcjonariuszem publicznym: bezzwłocznie powiadom przełożonego na piśmie o złożonych „propozycjach” i opisz wszystko w notatce służbowej.

Pamiętaj, masz wiele możliwości działania!

 

(Źródło: https://antykorupcja.gov.pl)