Pożegnanie samorządu - 2020 - Szkoła Policji w Pile

Pożegnanie samorządu

Kontynuując dobrą tradycję i doceniając wartość właściwej komunikacji wewnętrznej, od marca mamy w Szkole nowy samorząd słuchaczy.

Chęć działania zdeklarowali słuchacze reprezentujący aktualnie realizowane szkolenia zawodowe podstawowe. Z rąk opiekuna samorządu symboliczny klucz władzy otrzymał post. Karol Herra komp. III,  który będzie pełnił rolę przewodniczącego.

Pani Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska, wyróżniła listami gratulacyjnymi oraz upominkami poprzedni samorząd: post. Krzysztofa Szpejdę, post. Patryka Góreckiego oraz post. Monikę Kucharską. Podziękowanie za aktywność realizowaną w działalności samorządu szkolnego słuchaczy oraz pracę wolontaryjną na rzecz społeczności lokalnej przekazał opiekun samorządu.

Na pierwszym spotkaniu nowego samorządu omówiono sprawy bieżące dotyczące pobytu słuchaczy w Szkole oraz propozycje ewentualnych przedsięwzięć w obszarze kulturalnym, sportowym i wolontariackim.

 

WOSiD/WP