Koniec jednego to początek drugiego… - 2020 - Szkoła Policji w Pile

Koniec jednego to początek drugiego…

Ostatnie dwa dni w Szkole Policji w Pile to czas pożegnania oraz przywitania słuchaczy kończących szkolenie specjalistyczne.

Dwie następujące po sobie uroczystości, pierwsza – zakończenie kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo – śledcze, druga – rozpoczęcie, odbyły się w auli Szkoły. Po dokładnie 73 dniach szkolenia policjanci opuścili nasze mury z niemałym bagażem doświadczeń i wiedzy przydatnej w trakcie prowadzonych czynności w jednostkach terenowych. Pozostali rozpoczęli drogę mającą na celu doskonalenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych. Szkolenie, zgodnie z programem nauczania, kończy się egzaminem, który – jak wyraziła nadzieję Pani Komendant insp. Beata Różniak-Krzeszewsk, okaże się pełnym sukcesem.

W uroczystości, obok Pani Komendant uczestniczyli jej zastępcy, kadra kierownicza oraz członkowie zespołu pedagogicznego. 

 

WP/ Magdalena Pałys

  • Koniec jednego to początek drugiego…
  • Koniec jednego to początek drugiego…
  • Koniec jednego to początek drugiego…
  • Koniec jednego to początek drugiego…
  • Koniec jednego to początek drugiego…
  • Koniec jednego to początek drugiego…
  • Koniec jednego to początek drugiego…
  • Koniec jednego to początek drugiego…
  • Koniec jednego to początek drugiego…