Narada roczna w pilskiej Szkole Policji - 2020 - Szkoła Policji w Pile

Narada roczna w pilskiej Szkole Policji

Początek roku to przede wszystkim czas podsumowań oraz doskonały moment do planowania działań na nadchodzące miesiące, które niosą nowe możliwości. Dlatego pod koniec poprzedniego tygodnia w pilskiej Szkole odbyła się narada roczna.

Naradę poprowadziła Pani Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska. Uczestniczyli w niej również zastępcy Komendanta, kierujący komórkami organizacyjnymi oraz policjanci i pracownicy Szkoły. Podczas pierwszego wystąpienia Pani Komendant określiła rok 2019 jako bardzo dobry i obfitujący w wiele kluczowych wydarzeń. Zaznaczyła jak ważny dla Polskiej Policji był to rok, podczas którego obchodziliśmy 100. rocznicę jej powstania. Pani Komendant przedstawiła również zmiany organizacyjne struktury Szkoły, stan etatowy jednostki, a także stan dyscypliny w jednostce. W dalszej części wystąpienia omówiła najważniejsze przedsięwzięcia oraz inwestycje i zadania remontowe zrealizowane w minionym 2019 roku.

W dalszej części narady rocznej kierujący komórkami organizacyjnymi Szkoły złożyli sprawozdania z pracy wydziałów i sekcji w minionym roku, kładąc przy tym szczególny nacisk na sukcesy i ich osiągnięcia. Na koniec spotkania Pani Komendant przedstawiła ważniejsze plany i zamierzenia na rok 2020 oraz podziękowała za realizację zadań na bardzo wysokim poziomie, za cały rok intensywnej pracy oraz za współpracę z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szkoły.

 

WP/ M.Pałys

  • Narada roczna w pilskiej Szkole Policji
  • Narada roczna w pilskiej Szkole Policji
  • Narada roczna w pilskiej Szkole Policji