Szkolenie z zakresu ustawy "antyprzemocowej"

W dniu 11 grudnia 2020 roku dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego odbył się wykład z zakresu ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Referat wygłosiła podkom. Agnieszka Kuszyk – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

W dniu 30 listopada 2020 roku po półrocznym vacatio legis weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa, która zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w stosunku do osób stosujących przemoc domową. Policja, a także Żandarmeria Wojskowa otrzymała uprawnienia do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia przez taką osobę wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazu zbliżania się do niego. Zobowiązanie obowiązuje przez 14 dni, a na wniosek osoby dotkniętej przemocą może, decyzją sądu zostać wydłużone.

Nowe przepisy to przełom w uprawnieniach funkcjonariuszy w zakresie ochrony ofiar przemocy domowej. Policjant, w uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życie przynajmniej jednego z domowników, stosowny nakaz lub zakaz będzie mógł wydać niezwłocznie. Sprawca przemocy ponosi konsekwencje natychmiast, a rodzina otrzymuje tymczasową pomoc – to jedna z najważniejszych zmian.

Szkolenie zawodowe podstawowe przygotowuje policjantów do wykonywania zadań służbowych m.in. w komórkach patrolowo – interwencyjnych. Po ukończeniu kursu nierzadko będą podejmować interwencje domowe i najczęściej będą pierwszymi postronnymi osobami na miejscu wezwania. Dlatego szkolenia w zakresie stosowania nowych przepisów wchodzących w życie w czasie trwania kursu, Szkoła traktuje poważnie, a wykłady te cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

 

WP/Pałys

Powrót na górę strony