Wykład dla słuchaczy na XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

W dniu 28 października 2020 r. wykładowcy Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile, podkom. Ilona Jańczak oraz podkom. Monika Nowakowska przeprowadziły, w ramach obchodów czternastego Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, wykład dla słuchaczy naszej Szkoły. Tematem spotkania były „Współczesne formy wykorzystania osób jako ofiar handlu ludźmi”.

Handel ludźmi to obecnie jeden z głównych problemów, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, współczesnej przestępczości. Już sama wiedza na ten temat i świadomość zagrożeń może pomóc uniknąć przykrych zdarzeń. Informowanie i uświadamianie społeczeństwa jest jednym z celów „Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020 – 2021”.

18 października jest dniem obchodzenia w krajach Unii Europejskiej Europejskiego Dnia Przeciw Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Zgodnie z treścią przyjętego w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, „Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020 – 2021”, organizacja ww. obchodów powierzona została również szkołom Policji. 

         

M.Nowakowska/ WP

Powrót na górę strony