Mikołajkowe wizyty w pilskiej Szkole Policji - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Mikołajkowe wizyty w pilskiej Szkole Policji

Jednym z przykładów współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Pile, powiatem pilskim, miastem oraz innymi instytucjami znajdującymi się w okolicach Piły jest zapewnienie przez Szkołę możliwości zwiedzania jej obiektów i zapoznania z bazą dydaktyczną.


W pierwszej połowie grudnia, już z mikołajkowym akcentem, w naszej Szkole gościli uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Czarnieckiego w Brzeźnicy i Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży. Głównym celem wycieczek było przybliżenie dzieciom zawodu policjanta i zwiedzanie jednego z najciekawszych zabytków architektury naszego miasta, jakim jest Szkoła Policji w Pile. Podczas wizyty uczniowie zwiedzili krytą strzelnicę, salę, w której odbywają się zajęcia z techniki kryminalistycznej, a także salę do specjalistycznych zajęć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


To właśnie wizyta u kom. Radosława Spychalskiego - ratownika medycznego, wykładowcy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, sprawiła dzieciom największą frajdę. Oprócz instruktarzu udzielania pierwszej pomocy, uczniowie mogli w warunkach zbliżonych do rzeczywistych dokonać resuscytacji krążeniowo-oddechowej i ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. W sali kryminalistyki z uczniami spotkał się kom. Paweł Leśniewski z Zakładu Służby Kryminalnej, który opowiedział dzieciom o pracy techników i sposobach zabezpieczania śladów, a uczniowie pod bacznym okiem wykładowcy, mogli wykonać pamiątkowe odbitki linii papilarnych.


SP/Sebastian Wegner