„Migacze” z ofertą zajęć fakultatywnych dla słuchaczy i kursantów pilskiej Szkoły

Dzięki uprzejmości Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej oraz przedstawicieli Pilskiego Stowarzyszenia Słabo i Niesłyszących „Migacze”, rozpoczął się cykl zajęć nauki języka migowego adresowany do kadry, pracowników i słuchaczy naszej jednostki.

Pamiętać należy o tym, że ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz.U.2011.209.1243) nakłada na instytucje, w tym służby mundurowe, obowiązek obsługi osób posługujących się językiem migowym. W związku z tym nauka języka migowego jest bardzo ważnym elementem doskonalenia zawodowego policjantów. Podejmując czynności w ramach obowiązków służbowych, niejednokrotnie możemy spotkać się z osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą. Bardzo ważny jest pierwszy kontakt policjanta szczególnie z osobą pokrzywdzoną czynem zabronionym. Umiejętność posługiwania się językiem migowym, chociażby w podstawowym zakresie, niewątpliwie wpłynie na jakość wykonywanych przez policjantów czynności i komfort osoby niesłyszącej lub słabosłyszącej.

Osoby uczestniczące w zajęciach poznały już alfabet i podstawowe zwroty grzecznościowe. Cykliczne spotkania odbywać się będą w godzinach popołudniowych dla chętnych słuchaczy i pracowników Szkoły Policji w Pile na terenie szkoły. Koordynatorami projektu są: Przemysław Zublewicz oraz Magdalena Borowiak.

SP/Sebastian Wegner