Ostatnia w tym roku uroczysta inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego

We wtorek, w auli Szkoły Policji w Pile, nastąpiło uroczyste rozpoczęcie ostatniego w tym roku szkolenia zawodowego podstawowego. Dokładnie 136 nowo przyjętych policjantów z garnizonów: pomorskiego, lubelskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i zachodnio-pomorskiego rozpoczęło pierwsze i prawdopodobnie najważniejsze, szkolenie w swojej karierze zawodowej.


W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Komendanta Szkoły ds. dydaktycznych – mł. insp. Michał Kominowski, kierujący komórkami dydaktycznymi oraz kadra dydaktyczna Szkoły. Podczas 143 dni szkoleniowych i w sumie 1141 godzinach zajęć dydaktycznych, policjanci będą zdobywać podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych. Policjanci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców przestępstw, z teoretycznymi i praktycznymi aspektami skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych, tajnikami podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, taktyką i technikami interwencji oraz szkolenia strzeleckiego.

Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

SP/Sebastian Wegner