Policyjni wolontariusze w pilskim schronisku - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Policyjni wolontariusze w pilskim schronisku

„Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą”. Kierując się wolą niesienia pomocy, o której wspomina Jan Paweł II w powyższym cytacie, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego wspólnie z dowódcą kompanii kom. Wojciechem Kurem spędzili czas wolny od zajęć w schronisku dla zwierząt „Piła Leszków”.

Obok akcji niesienia pomocy zwierzętom, policyjni wolontariusze zostali zapoznani z zasadami oraz warunkami funkcjonowania schroniska. Celem nadrzędnym wizyty było jednak wyprowadzenie psów na spacer poza obiekt i przekazanie karmy na rzecz schroniska. Z uwagi na charakter placówki, zwierzęta na co dzień żyją w kojcach, niektóre od wielu miesięcy, każdy spacer sprawia im ogromną radość, co też okazują wszystkim wyprowadzającym je wolontariuszom. Zachęcamy wszystkich chętnych do odwiedzania schroniska. Być może jakieś zwierzę znajdzie nowego właściciela. To jest nie pierwsza i na pewno nie ostatnia taka wizyta policjantów-wolontariuszy w pilskim schronisku, bezpośrednio po powrocie do Szkoły Policji w Pile pojawiły się deklaracje kolejnych wyjazdów.

WOSziD/Sebastian Wegner