Październikowe pożegnanie samorządu! - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Październikowe pożegnanie samorządu!

Tradycją jest, że wraz z zakończeniem kolejnych edycji kursów podstawowych, przychodzi również czas na przekazanie symbolicznego klucza Samorządu Słuchaczy. W tym celu odbyło się dzisiejsze spotkanie zastępcy komendanta szkoły ze słuchaczami.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kursu podstawowego SZP-III/18, zastępca komendanta szkoły ds. dydaktycznych mł. insp. Michał Kominowski podziękował przedstawicielom kompanii za postawę zaprezentowaną podczas pobytu w pilskiej placówce. Za aktywność realizowaną w działalności samorządu szkolnego słuchaczy oraz pracę wolontaryjną na rzecz społeczności lokalnej wyróżnieni listami gratulacyjnymi oraz upominkiem zostali post. Damian Kowalik (przewodniczący) oraz członkowie samorządu: post. Monika Skitek, post. Marta Antkowiak, post. Marcin Tworzydło, post. Tomasz Jopek oraz post. Jarosław Czub.

Podczas spotkania dotychczasowy przewodniczący przekazał symboliczny klucz nowemu samorządowi szkolnemu, któremu przewodniczyć będzie od dzisiaj post. Michalina Purwiel. Nowemu zarządowi życzymy sukcesów na miarę poprzedników, a słuchaczom kończącym szkolenie - połamania długopisów na czekającym ich w dniu 26 października egzaminie.


WOSziD/Sebastian Wegner