Międzynarodowy webinar nadany z Piły - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Międzynarodowy webinar nadany z Piły

Webinar jest to pojęcie zaczerpnięte z języka angielskiego od słów „web” oraz „seminar”. W wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że jest to spotkanie w sieci internetowej. Z definicji webinar wynika, że jest to swego rodzaju seminarium online. Umożliwia komunikację dwustronną pomiędzy osobą prowadzącą spotkanie a jego uczestnikami. Największe znaczenie ma tu wykorzystanie wirtualnych narzędzi w toku prowadzenia takiego spotkania.

W dniu 19 października po raz pierwszy Szkoła Policji w Pile przeprowadziła międzynarodowy webinar dla Agencji Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL. Do udziału w charakterze prelegenta na temat „Tax system - Analysis of data collected through online sources (88/2018)" zaproszony został mł. asp. Radosław Słabaczewski, młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile oraz podkom. Wojciech Warczak z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Odbiorcami wykładów było przeszło 140 funkcjonariuszy organów ścigania ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. O wysokim poziomie szkolenia świadczą informacje otrzymane od kursantów. Webinar doskonale wpisuje się w kryminalny profil Szkoły Policji w Pile oraz prowadzoną już od lat bliską współpracę z CEPOL-em.


ZSK/Sebastian Wegner