Inauguracja roku akademickiego - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Inauguracja roku akademickiego

Każdorazowo początek października to czas inauguracji roku akademickiego, także na zaprzyjaźnionych ze Szkołą Policji w Pile uniwersytetach i uczelniach wyższych. Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewskiej oraz wyznaczona kadra kierownicza szkoły wzięli udział w inauguracjach roku akademickiego na kilku uczelniach.


Szkoła Policji w Pile od kilku lat współdziała z Politechniką Śląską, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile przy przedsięwzięciach mających na celu popularyzację i rozwój nowych technologii wykorzystywanych w ramach czynności wykrywczych, jak choćby skanowanie 3D, udział bezzałogowych statków powietrznych w działaniach służb kryminalnych, jak i rozwoju naukowego na poziomie lokalnym.

SP/Sebastian Wegner