Zmarł ksiądz Władysław Nowicki

6 października w szpitalu w Pile zmarł ks. kan. Władysław Nowicki, emerytowany proboszcz pilskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki. Ks. dr Władysław Nowicki w latach 1998-2016 był kapelanem Szkoły Policji w Pile, kapelanem Policji powiatu pilskiego i kapelanem strażaków w powiecie pilskim.


Osiemnastoletni okres posługi kapłańskiej na rzecz służb mundurowych księdza Władysława Nowickiego, to czas, który charakteryzowała otwartość i chęć współpracy. Ksiądz kapelan aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i duchowym pilskiej Szkoły Policji, poprzez udział we wszystkich uroczystościach, zarówno tych służbowych, związanych ze Świętem Policji czy otwarciem nowych obiektów, a także pozasłużbowych, jak spotkania opłatkowe, czy wspólne wyjazdy na Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Swoją obecnością wspierał policjantów zarówno w chwilach uroczystych i radosnych, jak też w chwilach smutku, niosąc im zawsze pomoc duchową. Ks. dr Nowicki z własnej inicjatywy organizował i przeprowadzał w Szkole rekolekcje wielkopostne i adwentowe, spowiedź w godzinach dogodnych dla słuchaczy, kursy przedmałżeńskie oraz był opiekunem uczestników terapii zajęciowej. Chodząc po kompaniach, zapraszał osobiście policjantów do udziału w rozmowie i modlitwie, rozdając modlitewniki i zachęcając przebywających z dala od swoich domów funkcjonariuszy do modlitwy i zadumy.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż ksiądz Władysław Nowicki włączał się we współpracę z samorządem szkolnym w zakresie działalności wolontaryjnej.

SP/Sebastian Wegner 
 

Powrót na górę strony