Inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego

Początek października dla 97 nowo przyjętych do służby policjantów stał pod znakiem inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego.


Uroczystość ta odbyła się w auli pilskiej Szkoły Policji z udziałem Zastępcy Komendanta ds. dydaktycznych – mł. insp. Michała Kominowskiego, p.o. Zastępcy Komendanta ds. logistycznych – nadkom. dra Marcina Druszcza, kierowników oraz kadry dydaktycznej Szkoły.

Podczas 143 dni szkoleniowych i w sumie 1117 godzinach zajęć dydaktycznych, policjanci z garnizonów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych. Policjanci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców przestępstw, z teoretycznymi i praktycznymi aspektami skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych, tajnikami podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, taktyką i technikami interwencji oraz odbędą przeszkolenie strzeleckie.

Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności, które pozwolą na skuteczne wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

SP/Sebastian Wegner 

Powrót na górę strony