Wybrane zjawiska kryminogenne - przeciwdziałanie - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Wybrane zjawiska kryminogenne - przeciwdziałanie

W dniu 26 września br. słuchacze Szkoły Policji w Pile uczestniczyli w wykładzie fakultatywnym pt. „Wybrane zjawiska kryminogenne-przeciwdziałanie”, przygotowanym przez nadkom. dra Michała Zielonkę p.o. kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych.

W trakcie wykładu prowadzący przedstawił problemy społeczne związane
z alkoholizmem, narkomanią, prostytucją, subkulturami i sektami religijnymi. Omówił uwarunkowania zachowań patologicznych oraz wpływ patologii na przestępczość, jej istotę, rodzaje, skalę zjawiska i uwarunkowania. Prelegent przedstawił psychospołeczne uwarunkowania rozwijania się patologii społecznej, postępowanie wobec sprawcy czynów karalnych z perspektywy sprawiedliwości retrybutywnej i naprawczej. Omówił instytucjonalną i pozainstytucjonalną pomoc rodzinie oraz jednostce w zapobieganiu rozwijania się patologii społecznej.

 

ZPiTI/Sebastian Wegner