Zakończenie kursu Identification of child victim sexual exploitation - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Zakończenie kursu Identification of child victim sexual exploitation

Dobiegła końca druga edycja międzynarodowego kursu Identification of child victim sexual exploitation. Został on zorganizowany w Szkole Policji w Pile przy udziale Europolu i Interpolu, a uczestniczyło w nim 28 policjantów reprezentujących 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Międzynarodowy kurs poświęcony identyfikacji ofiar wykorzystywania seksualnego wśród dzieci został zorganizowany w Szkole Policji w Pile w dniach 3-14 września 2018 r. Już po raz drugi CEPOL, Agencja Unii Europejskiej ds. Szkoleń w Dziedzinie Ścigania, zrzeszająca państwa członkowskie UE, państwa stowarzyszone i kandydujące, zdecydowała się przyznać organizację tego kursu pilskiej Szkole.

W tegorocznym kursie uczestniczyło 28 policjantów reprezentujący 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz wybitni eksperci pochodzący z: Kanady, Anglii, Belgii oraz Polski, którzy zapewnili kursantom wysoki poziom zajęć dydaktycznych, cechujących się realizmem pracy śledczej. Do grona ekspertów w tym roku dołączył także reprezentant Szkoły Policji w Pile, Wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, mł. asp. Radosław Słabaczewski. Kurs Identification of child victim sexual exploitation dotyczył wykorzystywania seksualnego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ofiar przestępstwa. Przez dwa tygodnie uczestnicy ww. kursu w sposób teoretyczny oraz praktyczny zdobywali biegłość m.in. w zakresie wyszukiwania w cyberprzestrzeni ofiar wykorzystywania seksualnego na potrzeby ich późniejszej identyfikacji. Kurs był również okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów, a także wymiany doświadczeń zawodowych.

Menadżerem przedsięwzięcia z ramienia Szkoły Policji w Pile była ponownie kom. Adriana Niemczuk – Gorgoń, na co dzień wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej ucząca słuchaczy na kursach podstawowych, specjalistycznych w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej oraz pracy operacyjno-rozpoznawczej, a także na kursach w zakresie taktyki i techniki przesłuchań, która czuwała nad sprawnym przebiegiem i organizacją całego kursu.

 

ZSK/Paulina Politowska