Szkolenie z funkcjonariuszami BOA - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenie z funkcjonariuszami BOA

W dniu 22 sierpnia w Szkole Policji w Pile odbyły się zajęcia praktyczne przeprowadzone przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Warsztaty odbyły się w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla nauczycieli taktyki i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych.

W ramach szkolenia doskonalono taktykę i techniki poruszania się z bronią, w tym podejście i wejście do budynku, przemieszczanie się z bronią po nim, wejście do pomieszczenia oraz prowadzenie konwojów pieszych i zmotoryzowanych osób niebezpiecznych, w tym m.in. wejście i wyjście z pojazdu, współdziałanie w zespołach.

Celem doskonalenia była aktualizacja umiejętności taktycznych stosowanych do zatrzymania niebezpiecznego przestępcy, przebywającego w pomieszczeniach, oraz wypracowanie optymalnych metod nauczania taktyki i technik konwojowania niebezpiecznych przestępców.

 

ZPiTI / WH