Oszustwa na Allegro i Olx - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Oszustwa na Allegro i Olx

W dniu 21 sierpnia 2018 r., w związku z trzecią, i ostatnią w tym roku, edycją kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, gośćmi Szkoły Policji w Pile byli: Jakub Pepłoński z Grupy Allegro oraz Wojciech Kiszka z Olx Group.

Tematem prelekcji, wzbogaconej o studium przypadku, były metody działania sprawców przestępstw związanych z wykorzystaniem serwisu aukcyjnego Allegro i serwisu ogłoszeniowego Olx oraz bezpieczeństwo transakcji internetowych.

Allegro to największy serwis transakcji on-line w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast Olx to największy w Polsce internetowy serwis darmowych ogłoszeń lokalnych, a ponieważ skala oszustw dokonywana za ich pośrednictwem jest coraz większa, stanowi to problem również dla samej Policji, która zmaga się z tego rodzaju przestępczością, prowadząc postępowania przygotowawcze. 

Do zadań Grupy Allegro oraz Olx Group należy między innymi przygotowywanie analiz w sprawach prowadzonych przez organy ścigania, reprezentowanie serwisu przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz działalność edukacyjna, w tym szkolenie funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów, przejawem czego jest właśnie wizyta naszych gości w Szkole Policji w Pile.

Jest to już kolejna edycja tego rodzaju wykładów zorganizowanych przez Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, gdzie słuchacze mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu sieci internetowej. Współpraca pomiędzy Szkołą a Allegro i Olx odbywa się na podstawie porozumienia z dnia 30 marca 2017 r.

 

ZSK/WH