Kolejna edycja kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania PG - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Kolejna edycja kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania PG

Pod koniec lipca 2018 roku w Szkole Policji w Pile rozpoczęła się trzecia, i zarazem ostatnia w tym roku, edycja kursu specjalistycznego przeznaczonego dla policjantów realizujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej.

Celem, trwającego przez 23 dni, szkolenia jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności przygotowujących do wykonywania zadań związanych z taktyką zwalczania przestępczości gospodarczej. Program szkolenia obejmuje cztery główne zakresy tematyczne z obszarów przestępczości gospodarczej, aspektów taktyki zwalczania tego rodzaju przestępczości, doskonalenia umiejętności strzeleckich i udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętności taktycznych i technicznych stosowanych do zatrzymania niebezpiecznego przestępcy.

Podczas wykładów, ćwiczeń i pokazów, grupa słuchaczy doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę w powyższym zakresie, zarówno z udziałem wykładowców szkoły, jak i specjalistów z zewnątrz. W bieżącej edycji, słuchacze kursu mieli okazję wysłuchać ekspertów z dziedziny przestępczości ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, przestępczości związanej z naruszeniem praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz podatkowej i celnej. Gośćmi Szkoły Policji w Pile byli: Piotr Mirys - ekspert ds. zarządzania incydentami bezpieczeństwa z Biura Bezpieczeństwa PZU S.A./PZU ŻYCIE S.A. w Warszawie, radca prawny Adrian Nosal z kancelarii Hasik Rheims i partnerzy w Warszawie, specjalizujący się w przestępczości farmaceutycznej oraz prawie własności przemysłowej, w szczególności prawnokarnej ochronie znaków towarowych oraz przedstawiciele z Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Poznaniu, tj. Sebastian Banasik p.o. kierownik Drugiego Działu Kontroli Celno - Skarbowej i Postępowania Podatkowego oraz Anna Banasik specjalista w Czwartym Referacie Dochodzeniowo – Śledczym.

Wykłady prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów pozwoliły grupie szkoleniowej, składającej się zarówno z funkcjonariuszy Policji, jak i Żandarmerii Wojskowej, wzbogacić wiedzę, doświadczenie w zakresie przestępczości gospodarczej. Dotyczyły one rodzajów poszczególnych przestępstw, metod działania sprawców, symptomów oraz podmiotów współpracujących z organami ścigania. Słuchacze bardzo wysoko oceniają merytoryczność wykładów. Będą dla nich cenne z punktu widzenia codziennej służby, która ma na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw gospodarczych.

Prelegenci chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem uzyskanym przez lata pracy, wskazując na najważniejsze obszary poszczególnych dziedzin przestępczości gospodarczej. Nie były to pierwsze wykłady prowadzone przez ekspertów w Szkole Policji w Pile. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

ZSK/Sebastian Wegner