Szkolne obchody Święta Policji

W dniu 27 lipca w Szkole Policji w Pile odbyły się uroczystości związane z obchodami 99. rocznicy powstania polskiej Policji. Uroczysta zbiórka odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Joachima Brudzińskiego.


27 lipca w auli Szkoły Policji w Pile odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, podczas której funkcjonariusze oraz pracownicy pilskiej Szkoły Policji otrzymali z rąk insp. Grzegorza Napiórkowskiego – Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego KGP reprezentującego Komendanta Głównego Policji, pana Grzegorza Wojtasza – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego i Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, odznaczenia, wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Grzegorz Piechowiak, Starosta Pilski pan Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu pani Agnieszka Szymankiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego pan Kazimierz Wasiak, emerytowani Komendanci Szkoły Policji w Pile, przedstawiciele służb mundurowych wojska, straży pożarnej, straży granicznej i żandarmerii wojskowej, komendanci powiatowi województwa wielkopolskiego, Kapelan Pilskiej Policji ks. Antoni Tofil, przedstawiciele pilskich szkół i uczelni, Komendant Hufca ZHP w Pile hm. Grzegorz Rzymski, kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Szkoły Policji w Pile.

Święto Policji jest świętem wszystkich osób związanych z tą formacją. Wśród nagrodzonych, wyróżnionych i awansowanych znaleźli się nie tylko funkcjonariusze Szkoły Policji, ale również pracownicy Policji. Po nominacjach odczytany został list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego, skierowany na ręce Komendanta Szkoły Policji w Pile.


Następnie gratulacje, podziękowania i życzenia z okazji Święta Policji dla kierownictwa, kadry, funkcjonariuszy oraz pracowników Szkoły Policji w Pile wygłosili: przedstawiciel KGP Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji - insp. Grzegorz Napiórkowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Grzegorz Piechowiak, Starosta Pilski pan Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły  dr Piotr Głowski. List od Wojewody Wielkopolskiego odczytał Pan Grzegorz Wojtaszek - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Serdeczne słowa podziękowania oraz bukiet kwiatów na ręce pani Komendant insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej złożyli przedstawiciele nagrodzonych i awansowanych.


 
W piątek rano Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska w asyście kadry kierowniczej Szkoły złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych na służbie policjantów.

Dzień przez uroczystymi obchodami Święta Policji, 26 lipca w Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Pile odbyła się msza z udziałem funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy Szkoły Policji w Pile, którą poprowadził Kapelan Pilskiej Policji ksiądz Antoni Tofil.

SP/ Waldemar Hałuja
 

Powrót na górę strony