Rozpoczęcie SZP na kompanii 3

Drugi tydzień lipca rozpoczął się dla 90 nowo przyjętych policjantów inauguracją szkolenia zawodowego podstawowego w Szkole Policji w Pile. Uroczyste rozpoczęcie kursu odbyło się w auli z udziałem Komendanta Szkoły Policji w Pile – insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, zastępców komendanta, kierowników oraz kadry dydaktycznej.


Podczas 142 dni szkoleniowych i w sumie 1142 godzinach zajęć dydaktycznych, policjanci z garnizonów: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych po zakończonym szkoleniu.
Policjanci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców przestępstw, z teoretycznymi i praktycznymi aspektami skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych, tajnikami podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, taktyką i technikami interwencji oraz odbyć przeszkolenie strzeleckie. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

SP/Sebastian Wegner

Powrót na górę strony