Szkolenie dla Strażników Państwowej Straży Rybackiej i Państwowej Straży Łowieckiej

Kurs doskonalenia zawodowego dla strażników straży rybackiej i straży łowieckiej zrealizowany został w Szkole Policji w Pile w dniach 10-12 lipca br. W szkoleniu uczestniczyli komendanci oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej oraz Państwowej Straży Łowieckiej w Kielcach.

Szkolenie strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz Państwowej Straży Łowieckiej miało na celu przygotowanie słuchaczy do dalszego wykonywania zadań na stanowisku strażnika PSR. Podczas trzech dni szkoleniowych wykładowcy Szkoły Policji w Pile przeprowadzili dla uczestników kursu zajęcia w formie wykładów, pokazów i ćwiczeń. W ramach kursu poruszone zostały zagadnienia z zakresu: posługiwania się bronią oraz zasad i warunków jej przechowywania i ewidencji, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, a także udzielania pierwszej pomocy.

 

ZPiTI / Paulina Politowska