Letnia przerwa w „katastrofach”

Za nami piętnasta, ostatnia przed wakacjami, edycja doskonalenia zawodowego z zakresu kryminalistycznego badania miejsca katastrofy/wypadku w ruchu lądowym lub powietrznym.


Prokuratorzy oraz funkcjonariusze z piętnastu garnizonów Komend Wojewódzkich Policji, mieli od końca 2017 roku do teraz niepowtarzalną szansę, zapoznać się z obowiązującymi procedurami i przepisami regulującymi działania i współpracę różnych instytucji na miejscach zdarzeń w przypadku katastrofy/wypadku. Podczas wszystkich edycji doskonalenia, największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w terenie otwartym, podczas których można pod kierunkiem szkolnych wykładowców praktycznie przećwiczyć oględziny miejsca zdarzenia o złożonym charakterze, w tym przypadku katastrofy lotniczej.

W trakcie tych czynności funkcjonariusze mają możliwość realnie współdziałać z prokuratorami oraz przedstawicielami PKBWL i PKBWK, ćwicząc prawidłowe zastosowanie najważniejszych zasad kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem jego wymiarowania i obrazowania, dokumentowania wszystkich czynności procesowych, wstępnych działań w zakresie identyfikacji ofiar oraz postępowania z dowodami rzeczowymi i zwłokami. Jest to także niepowtarzalna szansa wymiany dobrych praktyk, sprawdzenia przygotowania sprzętu i materiałów, jakimi dysponują grupy z poszczególnych garnizonów.

Tuż po wakacjach dwie ostatnie edycje doskonalenia pozwolą sprawdzić się funkcjonariuszom i prokuratorom z Wrocławia i Warszawy.

ZSK/Sebastian Wegner 

 

Powrót na górę strony