ERASMUS + - 2018 - Szkoła Policji w Pile

ERASMUS +

W połowie czerwca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się seminarium z zakresu taktyki i technik interwencji, na którym przedstawione zostały założenia programu opracowanego w ramach realizacji projektu partnerskiego Erasmus+ nt. Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego (Łotwa, Litwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu stosowania siły fizycznej.


W ramach seminarium odbyły się zajęcia praktyczne prowadzone przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach oraz zaproszonych gości. Szkołę Policji w Pile reprezentował kom. Mateusz Pałys z Zakłady Prewencji i Technik Interwencyjnych.

W ramach zajęć praktycznych obecne były tematy dotyczące stosowania podstawowych technik użycia pałki służbowej, kajdanek, ręcznego miotacza substancji obezwładniających, bezpiecznego posługiwania się bronią i środkami technicznymi, w tym również strzelanie w warunkach stresowych z broni palnej krótkiej oraz pierwszej pomocy w warunkach bojowych. Wśród zaproszonych gości pojawił się trener kadry narodowej Polski karate kyokushin Krzysztof Habraszka, który poprowadził zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej. Eksperci minerstwa i pirotechniki, Tomasz Goleniowski i Adam Kasperski przeprowadzili bardzo interesujący wykład na temat identyfikacji substancji i przedmiotów w warunkach interwencji, a całość seminarium swoim wykładem „Problematyka uprawiania sportów, sztuk i systemów walki w prawie polskim” zakończył dr Robert Netczuk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.


ZPiTI/Sebastian Wegner