DŚ rozpoczął kurs - 2018 - Szkoła Policji w Pile

DŚ rozpoczął kurs

W dniu 18 czerwca 43 policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze rozpoczęło naukę w pilskiej Szkole.


Uczestnicy doskonalenia zawodowego będą zdobywać wiedzę i umiejętności, dzięki którym w teorii i praktyce przygotują się, bądź udoskonalą swoje doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań przygotowawczych, podstaw pracy operacyjnej, procesu wykrywczego wybranych przestępstw. Ważnym aspektem szkolenia jest również doskonalenie umiejętności strzeleckich, umiejętności taktycznych i technicznych stosowanych do zatrzymania niebezpiecznego przestępcy i udzielania pierwszej pomocy.

Policjanci służby kryminalnej, uczestniczący w doskonaleniu zawodowym, legitymują się kilku- lub kilkunastoletnim stażem służby. Plan szkoleń przewiduje dla nich 584 godziny zajęć, co daje łącznie 73 dni szkoleniowe.

W uroczystej inauguracji kursów uczestniczyli: pełniący obowiązki zastępcy komendanta Szkoły nadzorującego pion logistyczny – nadkom. dr Marcin Druszcz oraz kierujący komórkami dydaktycznymi.

ZSK/Sebastian Wegner