Zakończenie szkolenia podstawowego VI/17

Dobiegła końca kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego. 13 czerwca policjanci z garnizonów kujawsko-pomorskiego i opolskiego, po przystąpieniu do egzaminu końcowego otrzymali, z rąk Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile ds. dydaktycznych podinsp. Michała Kominowskiego oraz p.o. Zastępcy Komendanta Szkoły ds. logistycznych nadkom. dr. Marcina Druszcza, świadectwa ukończenia kursu.

Po blisko siedmiu miesiącach nauki, bogatsi o nowe umiejętności, powracają do swoich macierzystych jednostek, gdzie rozpocznie się ich dalsza służba.

Grupa policjantów kończąca pierwszy, a zarazem jeden z wielu, etap swojej nauki zasługuje na szczególne wyróżnienie z uwagi na wzorową postawę zaprezentowaną podczas całego pobytu w pilskiej Szkole Policji, a także duże zaangażowanie zarówno w życie Szkoły, jak również w organizację wielu imprez sportowych i akcji o charakterze charytatywnym.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia podczas wykonywania trudnego i odpowiedzialnego zawodu policjanta.

 

Paulina Politowska

 

Powrót na górę strony