Bezpieczeństwo przyszłych nastolatków - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Bezpieczeństwo przyszłych nastolatków

W dniu 6 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom XI Miejskiego Konkursu Wiedzy „Bezpieczny Trzecioklasista” oraz Miejskiego Konkursu Plastycznego dla klas II-III „Bezpieczeństwo w oczach ucznia”, której organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, a partnerem - Szkoła Policji w Pile.


Na uroczystość zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Szkoły Policji w Pile: nadkomisarz  dr Michał Zielonka – p.o. kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, nadkomisarz Sławomir Banach oraz podkomisarz Bartosz Ogrodniczuk - wykładowcy Szkoły Policji w Pile. W konkursie „Bezpieczny Trzecioklasista" najlepszą okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6. im. Lotników Polskich w Pile.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki. Prace na konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w oczach ucznia” zachwycały techniką wykonania i różnorodnością interpretacji. Wartym podkreślenia jest, że wszelkie tego typu inicjatywy mające na celu uwrażliwienie młodych ludzi na kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym, spotykają się zawsze z poparciem i zaangażowaniem Szkoły Policji w Pile jako jednostki stawiającej sobie za cel nie tylko edukację policjantów, ale również innych obywateli, zwłaszcza tych najmłodszych.

W imieniu komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, nadkom. dr Michał Zielonka złożył serdeczne gratulacje i podziękowania na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 pani Marzenny Urbaniak.

ZPiTI/ Sebastian Wegner