Szkolenie funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenie funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

W dniach 21-25 maja w Ośrodku Krajowej Szkoły Skarbowości Filia w Muszynie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Biura Inspekcji Wewnętrznej pt. „Zasady wykonywania czynności procesowych w prowadzonych postępowaniach należących do właściwości BIW”.

Przedsięwzięcie poświęcone było aktualnym problemom w pracy dochodzeniowo-śledczej funkcjonariuszy BIW. Przedmiotem szkolenia były m.in. praktyczne aspekty prowadzenia czynności procesowych w postaci zatrzymania osoby, zatrzymania rzeczy, a także przeszukania.                                                             

Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowali i przeprowadzili starsi wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile: podinsp. Alina Dowejko i podinsp. Krzysztof Sawicki.

 

ZSK/Sebastian Wegner