Podsumowanie kwietnia - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Podsumowanie kwietnia

Zwiedzanie Szkoły Policji, poznanie specyfiki pracy policjanta, wysłuchanie prelekcji prowadzonych przez policyjnych wykładowców, czy zapoznanie się z zasadami rekrutacji – to elementy, które towarzyszą każdej z wycieczek. Odpowiadając na liczne prośby kierowane ze szkół, nie tylko z naszego powiatu, z przyjemnością gościmy w naszej Szkole dzieci i młodzież w ramach wycieczek edukacyjnych. Z końcem miesiąca przyszedł czas na ich podsumowanie.

Na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Pile a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile policyjni wykładowcy zorganizowali dla uczniów klas o profilu policyjnym prezentację broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, stanowiących wyposażenie policjantów. W zajęciach, które odbyły się w Szkole Policji w Pile uczestniczyło sześć klas z „Teatralnej”.

Mieliśmy również przyjemność gościć studentów z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy pogłębiają swoją wiedzę na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Zwiedzanie odbyło się w oparciu o porozumienie w zakresie programu nauki, jakie Uczelnia podpisała z Komendą Główną Policji. Wizyta pozwoliła przede wszystkim na zapoznanie studentów z procesem szkolenia policjantów. Poza tym, wycieczka obejmowała m.in.: prelekcję wygłoszoną przez kom. Pawła Leśniewskiego, wizytę na strzelnicy oraz w sali pierwszej pomocy, zwiedzanie obiektów sportowych, czy wizytę przy pomniku upamiętniającym XIX- wieczny cmentarz żydowski.

W kwietniu odwiedziły nas również dzieci z pilskich szkół podstawowych, a mianowicie klasa pierwsza ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz klasa druga ze Szkoły Podstawowej nr 11. W trakcie zwiedzania dzieci odbyły zajęcia z udzielania pomocy poszkodowanym, odwiedziły strzelnicę, a także dowiedziały się kilku ważnych rzeczy związanych z zabezpieczaniem śladów. Jak zawsze, największą frajdę sprawiła dzieciom pamiątkowa daktyloskopia. Dodatkowo nasi goście obejrzeli trwającą w szkolnej galerii sztuki wystawę Marka Szukaja – „Magiczny cyrkowy świat”.