Kolejne siły dochodzeniowe - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Kolejne siły dochodzeniowe

Proces dydaktyczny w Szkole Policji w Pile odbywa się nieustannie, niezależnie od pór roku i kalendarza.Kilka dni temu żegnaliśmy kilkudziesięciu absolwentów kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze, a już przyszło przywitać w murach szkoły kolejnych uczestników tego szkolenia.

Jest to grupa ponad osiemdziesięciu funkcjonariuszy reprezentujących kilka garnizonów wojewódzkich Policji. To oni właśnie realizować będą nowy, poszerzony program kursu, który został zaktualizowany o zagadnienia i tematykę, która coraz mocniej dominują w praktyce służbowej policjantów dochodzeniowo-śledczych. Uczestnicy rozpoczynającego się kursu będą ponadto zdawać egzamin w nowej formule, mającej na celu sprawdzenie umiejętności teoretyczno-praktycznych w zakresie czynności wykrywczych. Dotyczyć będą one m.in. kwestii poprawnego kwalifikowania przestępstw, właściwego wypełniania dokumentacji procesowej, znajomości taktyki i techniki kryminalistycznej oraz umiejętności wykorzystania efektów wybranych metod pracy operacyjnej.


ZSK/Sebastian Wegner