Współzawodnictwo adeptów - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Współzawodnictwo adeptów

W dniu 21 kwietnia na boisku sportowym Szkoły Policji w Pile odbył się Turniej Piłki Nożnej dla słuchaczy Kompanii IV.

Turniej zorganizował Zakład Prewencji i Technik Interwencyjnych, a przeprowadził nadkom. Piotr Sochacki i asp. Tomasz Andrzejewski.

Celem zawodów była integracja i rozwijanie sprawności fizycznej oraz popularyzacja rekreacji ruchowej wśród słuchaczy Szkoły Policji w Pile.

W zawodach uczestniczyli policjanci kursu zawodowego podstawowego SzP-2/18 kompanii IV. Reprezentacje sześciu plutonów liczyły po 10 osób, w tym minimum 1 kobieta. Czas gry wynosił 2 x 5 minut w systemie „każdy z każdym”.

Zacięta rywalizacja sportowa wyłoniła zwycięzców Turnieju, a końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

1. miejsce – pluton III

2. miejsce – pluton VI

3. miejsce – pluton IV

Wszystkie drużyny otrzymały symboliczne nagrody, a za zaangażowanie i sportową rywalizację - oklaski dopingujących kibiców.

 

ZPiTI/Sebastian Wegner