To już tyle lat minęło? - 2018 - Szkoła Policji w Pile

To już tyle lat minęło?

Naczelnik Wydziału Finansów - Gł. Księgowy mł. insp. Ewa CIERACH obchodzi właśnie 25 -lecie służby w Policji.

Dla uczczenia tego jubileuszu odbyła się uroczystość, podczas której policjantka otrzymała z rąk Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej pamiątkowy dyplom, wraz z podziękowaniami za długie lata służby, a także życzeniami zdrowia i realizacji życiowych i zawodowych planów.

Mł. insp. Ewa Cierach służbę w Policji pełni od dnia 01 kwietnia 1993 r. Przez ponad 6 lat pełniła służbę w pionie dydaktycznym jednostki, uczestnicząc w wychowaniu i przeszkoleniu wielu policjantów. Od 01 grudnia 1999 r. pełni służbę w komórce finansów. Pracując na różnych stanowiskach służbowych począwszy od kierownika sekcji, eksperta, w dniu 01 czerwca 2004 r. została awansowana na stanowisko głównego księgowego – naczelnika Wydziału Finansów.  Podczas swojej 25 letniej służby w Policji wielokrotnie wynagradzana za wzorowe pełnienie służby nagrodami MSWiA i KGP. Odznaczona również brązową i srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” oraz srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Niech zdobyty dotychczas bagaż doświadczeń zawodowych pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość i dostarcza energii do wypełniania podjętej 25 lat temu misji.

WK/Sebastian Wegner