Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego

W czwartek, 5 kwietnia, dla 126 nowo przyjętych policjantów rozpoczęło się szkolenie zawodowe podstawowe. Uroczysta inauguracja kursu odbyła się w auli z udziałem Komendanta Szkoły – insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, p.o. Zastępcy Komendanta ds. dydaktycznych – podinsp. Michała Kominowskiego, kierowników oraz kadry dydaktycznej Szkoły.

Podczas 142 dni szkoleniowych i w sumie 1142 godzin zajęć dydaktycznych, policjanci z garnizonów: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego, zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych.

 

 

Policjanci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców przestępstw, z teoretycznymi i praktycznymi aspektami skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych, tajnikami podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, taktyką i technikami interwencji oraz odbędą przeszkolenie strzeleckie. Jest to pierwszy kurs podstawowy w tym roku w Szkole Policji w Pile.

Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

 

SP/Sebastian Wegner