VI edycja "Sygnału" - 2018 - Szkoła Policji w Pile

VI edycja "Sygnału"

Za nami VI konferencja „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” organizowana wspólnie przez Szkołę Policji w Pile i Stowarzyszenie "Sygnał".

Głównymi odbiorcami wystąpień i referatów byli funkcjonariusze wszystkich garnizonów wojewódzkich i komendy stołecznej, realizujący czynności służbowe w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych i cyberprzestępczości.

Wtrakcie konferencji omawiano kwestie ochrony praw autorskich, naruszania własności intelektualnej w połączeniu z procedurą prania "brudnych pieniędzy". Przedstawiono także sposoby prowadzenia "białego wywiadu" i prowadzenia czynności wykrywczych w sprawach o kradzież sygnału telewizyjnego i łamania ochrony praw autorskich.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się także wystąpienie przedstawiciela Biura Współpracy Międzynarodowej Policji KGP dotyczące możliwości Europolu i Interpolu w walce z przestępczością przeciwko prawom własności intelektualnej. Konferencja, stanowiąca jeden ze stałych elementów zaangażowania Szkoły w zwalczanie kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich, za które została uhonorowana nagrodą "Złote Blachy", była znakomitym pretekstem do wymiany poglądów i doświadczeń funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli telewizyjnych oraz informatycznych firm producenckich.

 

ZSK/Sebastian Wegner