Odprawy szkoleniowe - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Odprawy szkoleniowe

Pierwszy kwartał roku to zwyczajowo czas podsumowań rocznej pracy i planów na kolejne miesiące służby, dlatego przedstawiciel Szkoły, podinsp. Leszek Koźmiński, zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej, wziął udział w dwóch odprawach szkoleniowych.

Pierwsza odprawa w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej, odbywająca się w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, skierowana była dla funkcjonariuszy i pracowników najważniejszych służb prowadzących postępowania przygotowawcze: Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Krajowej Administracji Skarbowej i Prokuratury. Tematy wystąpień dotyczyły najistotniejszych aktualnych zagadnień, obejmujących m.in. prowadzenie postępowań dotyczących rozprowadzania substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy), przestępstw akcyzowych i wyłudzenia VAT, osiągnięć i rozwoju wydziałów do spraw niewykrytych, tzw. archiwów X, czy też wprowadzanie w życie dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej danych PNR (z ang. passenger name record - danych o przelocie pasażera). Druga odprawa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z koordynatorami wojewódzkimi techniki kryminalistycznej, odbywająca się w Zielonce i Warszawie, miała na celu podsumowanie funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej w 2017 roku. Ponadto omówiono aktualny stan wdrożenia w polskiej Policji systemu rejestracji i nadzoru nad dowodami rzeczowymi w ramach Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ). Podinsp. Leszek Koźmiński poinformował o organizowanym przez Szkołę Policji w Pile Ogólnopolskim Konkursie „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018”. Ponadto zaprezentowano model szkolenia certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych, zaś wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej omówili aktualny stan oraz plany dotyczące struktur komórek techniki kryminalistycznej zgodnie z Decyzją nr 347 KGP z dnia 4.11.2015 r. w sprawie wprowadzania Zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej. W ramach odprawy w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów i polskich banknotów obiegowych oraz stosowanych metod ich fałszerstw.

 

 ZSK/Sebastian Wegner