Porozumienie Szkoły z CDN w Pile - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Porozumienie Szkoły z CDN w Pile

16 marca 2018 roku przejdzie do historii Szkoły Policji w Pile jako dzień podpisania porozumienia o współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Porozumienie ma na celu zapewnienie wzajemnej współpracy w obszarze naukowo-dydaktycznym oraz wspólnego działania w kontekście bezpieczeństwa publicznego i szeroko rozumianej profilaktyki, w tym dzieci i młodzieży. Strony będą współdziałać w szczególności poprzez: wymianę informacji w zakresie treści programowych, które realizowane są w ramach zagadnień prawnych, społecznych, prewencyjnych, pedagogicznych i metodycznych. Organizowane będą też konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia związane z realizacją zadań statutowych Stron.


Porozumienie podpisała Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska oraz Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Pan Grzegorz Bogacz.

 

SP/ Sebastian Wegner