Przykład idzie z góry - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Przykład idzie z góry

W dniach 27-28 lutego nadkom. dr Marcin Druszcz - p.o. Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile reprezentował Szkołę na międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej państwa w dobie niesymetrycznych zagrożeń”.

Konferencja, zorganizowana w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, była objęta patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę infrastruktury krytycznej, eksperci i specjaliści świata nauki, a także goście zagraniczni, wśród których obecni byli przedstawiciele NATO Energy Security Centre of Excellence oraz Mavir Hungarian Independent Transmission Operator Company LTD.

 

    

Konferencja została podzielona na kilka sesji i paneli, w trakcie których toczyła się dyskusja wokół zagrożeń związanych z infrastrukturą krytyczną, koncentrująca się wokół następujących tematów: zagrożenia oraz cyberzagrożenia infrastruktury krytycznej, praktyczne aspekty prowadzonej ochrony, ochrona informacji niejawnych, współpraca z mediami jak i działania edukacyjne.

 

Nadkom. dr Marcin Druszcz wygłosił referat nt. „Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do ochrony instalacji liniowych infrastruktury krytycznej”. Podczas wystąpienia zostały przedstawione możliwe zagrożenia, jak i techniczny sposób ochrony infrastruktury krytycznej o konstrukcji liniowej za pomocą systemu bezzałogowych statków powietrznych, wskazując i omawiając jego wady, jak i zalety.

 

 

SP/Sebastian Wegner