Komunikujemy się społecznie - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Komunikujemy się społecznie

Wycieczki do Szkoły Policji w Pile, w ramach których młodzież ma okazję zwiedzić budynek, spotkać się z pracującymi w nim funkcjonariuszami oraz wysłuchać ciekawych prelekcji szkolnych wykładowców, to doskonały moment do promocji polskiej Policji.

28 lutego gościliśmy uczniów klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego, o profilu bezpieczeństwo publiczne, Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu.

 

Wizyta rozpoczęła się od prelekcji poświęconej historii budynku przy placu Staszica 7 i genezie powstania szkoły, w której kształcą się funkcjonariusze Policji. 

 

Następnie młodzież udała się do sali medycznej, w której, pod okiem kom. Radosława Spychalskiego, ćwiczyła udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Uczniowie zwiedzili również szkolną strzelnicę, gdzie zapoznano ich ze specyfiką szkolenia strzeleckiego. Na koniec przygotowano dla naszych gości prelekcję o tajnikach pracy techników kryminalistyki.

 

SP/Sebastian Wegner