Dydaktyka poza Szkołą - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Dydaktyka poza Szkołą

Pracownicy służby zdrowia: ratownicy medyczni, sanitariusze, niejednokrotnie stykają się podczas wykonywania swoich obowiązków z agresją. Nie jest to tylko agresja słowna, ale przede wszystkim fizyczna.

Ważne jest zatem, aby ci, którzy niosą pomoc, sami nie stali się ofiarami. Chcąc wesprzeć pracowników służby zdrowia, policyjni wykładowcy: podinsp. Andrzej Harenda i nadkom. Piotr Sochacki z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, przeprowadzili szkolenie dla sanitariuszy Szpitala Powiatowego w Złotowie.

Dotyczyło ono stosowania bezpiecznych chwytów obezwładniających. Oprócz zajęć praktycznych, spotkanie było okazją do zapoznania się ze specyfiką i trudnościami pracy sanitariuszy Oddziału Psychiatrycznego.

 

 

ZPiTI/Sebastian Wegner