Służba w jednostkach antyterrorystycznych - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Służba w jednostkach antyterrorystycznych

Biuro Operacji Antyterrorystycznych, jako centralna jednostka AT w Polsce zajmuje się przede wszystkim przeciwdziałaniem terroryzmowi i jego zwalczaniem, a także koordynowaniem i nadzorowaniem działań Policji. O tym, jakie wymagania stawia się przed kandydatem do BOA mogli przekonać się słuchacze Szkoły Policji w Pile, którzy wzięli udział w zorganizowanej wczoraj prelekcji.

W czwartkowe popołudnie funkcjonariusze reprezentujący Wydział Szkoleniowo – Bojowy i Koordynacji Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji spotkali się ze słuchaczami kursów podstawowych i specjalistycznych w celu prezentacji służby w policyjnych jednostkach antyterrorystycznych. Funkcjonariusze BOA przedstawili procedurę naboru do pełnienia służby w pododdziale antyterrorystycznym Policji, omówili wymagania stawiane kandydatom, a także zakres działania Biura. Udzielili również wyczerpujących odpowiedzi na licznie zadawane pytania dotyczące specyfiki pracy w jednostce antyterrorystycznej.

 

 

 

 

Paulina Politowska