Jubileusz 25-lecia - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Jubileusz 25-lecia

W dniu 6 lutego w Szkole Policji w Pile odbyła się uroczysta odprawa, podczas której podinsp. Dorota Witkowska, pracownik Wydziału Kadr, odebrała z rąk kierownictwa gratulacje i życzenia z okazji 25-lecia służby w Policji.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Zastępca Komendanta insp. Roman Gryczka oraz kierujący komórkami organizacyjnymi Szkoły.

 

Podinsp. Dorota Witkowska służbę w policyjnym mundurze rozpoczęła w 1993 r., a od 1995 r. związana jest ze Szkołą Policji w Pile, gdzie pełni służbę w Wydziale Kadr. Pracę zawodową rozpoczęła służbą w jednostce terenowej Policji, gdzie przez okres 2 lat będąc związaną z pionem kryminalnym realizowała czynności wykrywacze w różnego typu sprawach karnych. W okresie służby w jednostce terenowej Policji zdobyła doświadczenie zawodowe, które następnie wykorzystywała w pionie dydaktycznym Szkoły. Poświęcając się pracy na polu szkolnictwa policyjnego, uczestniczyła w przeszkoleniu znacznej liczby funkcjonariuszy, przygotowując ich do prawidłowego wypełniania obowiązków służbowych, w tym m.in. do ochrony mienia i utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Przez okres ponad 7 lat pełniła w Szkole Policji w Pile służbę na stanowisku kierowniczym.

 

 

 

WK/Paulina Politowska