Koniec roku z technikami - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Koniec roku z technikami

Ostatni piątek 2017 roku był także ostatnim dniem trzeciej ubiegłorocznej edycji kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki. 18 słuchaczy z województw zachodniej i północnej Polski odebrało świadectwa jego ukończenia.

Przez trzy miesiące wspomniani słuchacze zdobywali wiedzę z zakresu ujawniania, zabezpieczenia i wykorzystania śladów kryminalistycznych. Ważną jego częścią było podnoszenie umiejętności praktycznych, obejmujących czynności dotyczące całej gamy śladów kryminalistycznych, które technik kryminalistyki może spotkać podczas prowadzonych oględzin różnych miejsc zdarzeń. Ważną częścią kursu było także zdobywanie nowych umiejętności obejmujących wszystkie aspekty fotografii kryminalistycznej.

Nauczyciele Zakładu Służby Kryminalnej, realizujący wszystkie zajęcia szkoleniowe, już za tydzień rozpoczną kolejną, pierwszą tegoroczną edycję tego rodzaju kursu.

 

Leszek Koźmiński