20 tegorocznych edycji za nami

W ciągu roku w pilskiej Szkole Policji organizowane są liczne kursy specjalistyczne, w ramach których policjanci utrwalają i doskonalą swoje umiejętności.

Zbliżający się koniec roku to czas na podsumowanie kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, którego ostatnia, 20. w tym roku edycja zakończyła się w dniu dzisiejszym.

Udzielanie pierwszej pomocy to jedna z podstawowych umiejętności, jaką nabywają słuchacze kursów szkół policyjnych, już na początku swojej służby. Często bowiem od ich wiedzy i umiejętności zależy życie i zdrowie osób poszkodowanych. Niezwykle ważne jest zatem praktyczne utrwalanie oraz poszerzanie wiedzy z tego zakresu.

W Szkole Policji w Pile organizowane są kursy specjalistyczne, w ramach których policjanci z jednostek terenowych doskonalą swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku przeprowadzonych zostało 20 edycji wspomnianego kursu, podczas których przeszkolonych zostało około 200 policjantów z kraju. W kursie, którego każda edycja trwała 5 dni, uczestniczyli funkcjonariusze z garnizonów: wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, małopolskiego i mazowieckiego.

Słuchacze podnosili swoje kwalifikacje dotyczące mechanizmów postępowania ratowniczego na miejscu zdarzenia. Poruszone zostały zagadnienia związane m.in. z: oceną miejsca zdarzenia, oceną stanu poszkodowanego, zastosowaniem środków ochrony własnej, samodzielnego prowadzenia działań resuscytacyjnych z wykorzystaniem defibrylatora AED, prowadzenia resuscytacji u kobiet w ciąży i dzieci, postępowania w przypadku zadławienia lub zachłyśnięcia, oceny mechanizmu urazu, zaopatrywania ran, zabezpieczania urazów kostnych, rozpoznawania i oceniania stanu wskazującego na użycie alkoholu i środków psychoaktywnych oraz postępowaniem z osobami wykazującymi zaburzenia zachowania. Kursanci przećwiczyli również umiejętności rozpoznawania i postępowania w stanach zagrożenia życia w wyniku: utonięć, obrażeń termicznych, porażeń prądem, oparzeń chemicznych, zatruć, drgawek, duszności, zasłabnięć, a także bólów w klatce piersiowej.

Wszystkie edycje kursu poprowadzili ratownicy medyczni, wykładowcy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile – kom. Marcin Kolasiński oraz kom. Radosław Spychalski.

 

Paulina Politowska

 

  • Sytuacja pozorowana
  • Sytuacja pozorowana
  • Sytuacja pozorowana
  • Sytuacja pozorowana
Powrót na górę strony