Doskonalenie techników - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Doskonalenie techników

Za nami kolejna edycja kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki (poziom zaawansowany), którą ukończyło 16 słuchaczy reprezentujących różne garnizony. Szkolenie to przeznaczone jest dla funkcjonariuszy, którzy na co dzień wykonują funkcję specjalisty zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego.

Podczas kursu mieli oni szansę podniesienia umiejętności w zakresie czynności ujawniania i zabezpieczania wybranych śladów kryminalistycznych. Istotnym wydarzeniem była wizyta w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu w celu zapoznania się z aktualnymi osiągnięciami i możliwościami policyjnych badań kryminalistycznych. Największą wartość w zakresie podnoszenia umiejętności praktycznych miały jednak zajęcia praktyczne, przeprowadzone na miejscu symulowanego zdarzenia o złożonym charakterze organizacyjnym. Ich uczestnicy mogli przećwiczyć realizację oględzin z użyciem sektorów i podziału na zespoły oględzinowe, mając na uwadze wyjątkowy charakter zdarzenia, w tym przypadku katastrofy w ruchu lądowym.

 

 

Leszek Koźmiński