Wizyta klas o profilu fototechnik - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Wizyta klas o profilu fototechnik

Szkoła Policji w Pile, na mocy zawartego porozumienia, sprawuje patronat nad klasami o profilu fototechnik prowadzonymi w Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach. Realizując założenia w nim zawarte, zorganizowane zostało zwiedzanie pilskiej Szkoły Policji dla uczniów ww. klas, którego głównym celem było zapoznanie młodzieży z systemem szkolenia i bazą dydaktyczną Szkoły.

Zawarte w 2016 roku porozumienie pomiędzy Szkołą Policji w Pile a Technikum nr 3 w Chojnicach zobowiązuje naszą Szkołę do udzielania pomocy merytorycznej i dydaktycznej, a także porad i wskazówek pomocnych w zakresie tworzenia i realizowania programu nauczania. Na mocy tych założeń, 30 listopada Szkołę odwiedziła 20-osobowa grupa uczniów reprezentująca klasy 1-3 o profilu fototechnik z Chojnic, która na co dzień, o roli fotografii w kryminalistyce, uczy się od emerytowanego wykładowcy Szkoły Policji w Pile podinsp. w st. spocz. Wojciecha Misia.

Wizyta przyszłych fototechników w Szkole rozpoczęła się od spotkania na strzelnicy, gdzie asp. szt. Dariusz Piekut przedstawił, jak przebiega proces kształcenia umiejętności strzeleckich na kursach podstawowych. Następnie kom. Marcin Kolasiński przećwiczył z młodzieżą zasady udzielania pierwszej pomocy, a także zaprezentował użycie automatycznego defibrylatora. Najważniejszym dla naszych gości punktem wycieczki było spotkanie z asp. Maciejem Galarem, które pozwoliło zagłębić się w pracę techników kryminalistyki. Po obejrzeniu sal, w których szkoleni są technicy kryminalistyki, mł. asp. Jacek Cyran umożliwił młodzieży obserwację zajęć praktycznych dla techników, które odbywają się właśnie na terenie Szkoły.

 

Paulina Politowska