Turniej piłki siatkowej - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Turniej piłki siatkowej

W dniu 29 listopada odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile. Turniej zorganizowany został we współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów działającym w Szkole, którego przewodniczący asp. Przemysław Zublewicz, m.in. przekazał na ręce Komendant Szkoły, oryginalną piłkę, wykorzystywaną w profesjonalnych rozgrywkach piłki siatkowej.

Do turnieju zgłosiły się cztery drużyny reprezentujące słuchaczy przebywających na kursach. Oficjalnego otwarcia dokonała Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, która zachęcała do sportowej rywalizacji i grze fair play. Wśród dopingujących, poza słuchaczami, obecni byli: kierownik Sekcji Prezydialnej podinsp. Jacek Słoński oraz kierujący Zakładem Prewencji i Technik Interwencyjnych - nadkom. Mariusz Miernowski oraz nadkom. Michał Zielonka.

Mecze obfitowały w emocje i zaciętą rywalizację. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła kompania III kursu podstawowego, drugie miejsce - kompania V kursu specjalistycznego policjantów wykonujących na co dzień czynności dochodzeniowo-śledcze, trzecie - reprezentacja kompanii I kursu podstawowego. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju została post. Barbara Jadach, a najlepszym atakującym - post. Mateusz Płaczek.

Każda z drużyn została nagrodzona okolicznościowymi dyplomami oraz upominkami związanymi z pilską Szkołą, które wręczyła Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska.

Oceniając zawody, warto również wspomnieć, że dużym profesjonalizmem, pod kątem sędziowania, wykazał się st. asp. Radosław Grześkowiak - młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, natomiast podkom. Miłosz Stanisławki - młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej udzielał cennych wskazówek zawodnikom.

Jednym z celów zawodów była rywalizacja sportowa, jednak najważniejszym aspektem tego przedsięwzięcia była integracja środowiska policyjnego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą postawę sportową oraz gratulujemy wyników.

 

Przemysław Zublewicz